PROGRAMI ZA PODRŠKU U PROJEKTOVANJU I IZRADI AL I PVC STOLARIJE
Pravimo prozore zajedno

HOME
VESTI
LISTA PROIZVODA
LISTA PROJEKATA
PODRŽANI SISTEMI
LISTA KORISNIKA
LISTA PARTNERA
PODACI ZA KONTAKT
DOWNLOAD
DEMO PONUDA
DEMO RADNI NALOG
DEMO KONVERZIJA
DEMO FILMOVI
GenAl Wal B2BHOME


Ve? punih 19 godina stru?njaci kompanije GenAl razvijaju softverske pakete za podršku u projektovanju i izradi stolarije i fasada od aluminijuma i PVC-a.

Svojim osobenim stilom i pogledom na proces projektovanja i izrade stolarije, stru?njaci kompanije GenAl stvorili su ?itavu familiju programa. Ideja jednostavnosti u koriš?enju, visoki stepen specijalizacije i velika fleksibilnost prisutni su u svakom od njih.

Mnoge kompanije sa ovih prostora ukazale su nam poverenje i ?ast da budu korisnici naših programa. Programske linije softverskog paketa GenAl protkane su i njihovim idejama i vizijama.

Pomau?i proizvodja?ima profila da nadju put do svojih kupaca, renomiranim radionicama za izradu stolarije da pove?aju produktivnost i kvalitet, a poznatim arhitektonskim biroima da svoje ideje materijalizuju, programi kompanije GenAl ih spajaju u jednu veliku porodicu. Ponosni smo da je ta porodica iz dana u dan sve brojnija.

 

Danas, kompanija GenAl nesumnjivo predstavlja vode?u kompaniju u oblasti projektovanja softvera za industriju aluminijuma i PVC-a na ovim prostorima. Nove ideje, proete neiscrpnim entuzijazmom, proširi?e familiju programa GenAl u godinama pred nama.

 

Vesti:

30.09.2010. Moze se preuzeti nova verzija baze i programa za KBE sistem profila.

27.03.2010. Nova verzija GenAl-a za KBE

07.10.2009. Pocinje velika akcija Nova verzija GenAl-a i povoljni uslovi odrzavanja !!!!!

22.04.2009 35. MEDJUNARODNI SAJAM GRADJEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Building Expo


11.08.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Rehau, ETEM i Vujic.


30.07.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Peštan.


29.07.2008. Prva instalacija GenAl Xal ver. 2.6 sa podrškom za Gealan. Ovo je verzija koja podrava rad sa šablonima.