PROGRAMI ZA PODRŠKU U PROJEKTOVANJU I IZRADI AL I PVC STOLARIJE
Pravimo prozore zajedno

HOME
VESTI
LISTA PROIZVODA
LISTA PROJEKATA
PODRŽANI SISTEMI
LISTA KORISNIKA
LISTA PARTNERA
PODACI ZA KONTAKT
DOWNLOAD
DEMO PONUDA
DEMO RADNI NALOG
DEMO KONVERZIJA
DEMO FILMOVILista Projekata


Trenutno je u toku rad na ?etiri projekta:

Naziv projekta: GenAl Xal 3
Rokovi, završetak: septembar 2010. god.
Trenutno stanje: završeno oko 60%.
Kratak opis:
Tre?a generacija ve? dobro poznate serije programa Xal. Donosi mnogo noviteta po?ev od procesa davanja ponude, preko radionice pa do organizovanja procesa ugradnje.


Naziv projekta: GenAl Xal 4.
Rokovi, završetak: decembar: 2010. god.
Trenutno stanje: faza pisanja i razmene dokumentacije.
Kratak opis:
Ovaj projekat ima za cilj spajanje GenAl Xal 3 sa modulima za prora?un koeficijenta toplotne i zvu?ne provodnosti i prora?una statike svih pozicija iz projekta. Moduli su licencirani od firme Carli co. Takodje, firma Carli co. preuzima na sebe plasman softverskog paketa GenAl Xal 4 na triste USA. Partneri: Carli co. USA


Naziv projekta: Sistem za pra?enje i upravljanje procesom proizvodnje.
Podprojekat: Sistem za evidenciju radnog vremena
Rokovi, završetak: jul 2010. god. Trenutno stanje: završeno oko 20% podprojekta.
Kratak opis:
Ovaj projekat ima za cilj razvoj kompeksnog hardversko-softverskog sistema za upravljanje i pra?enje procesom proizvodnje. Bi?e realizovan kroz nekoliko podprojekata. Kompletnu hardversku podršku obezbedjuje firma DMV.Partneri: DMV Niš, Srbija i Crna Gora

 

Vesti:

30.09.2010. Moze se preuzeti nova verzija baze i programa za KBE sistem profila.

27.03.2010. Nova verzija GenAl-a za KBE

07.10.2009. Pocinje velika akcija Nova verzija GenAl-a i povoljni uslovi odrzavanja !!!!!

22.04.2009 35. MEDJUNARODNI SAJAM GRADJEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Building Expo


11.08.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Rehau, ETEM i Vujic.


30.07.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Peštan.


29.07.2008. Prva instalacija GenAl Xal ver. 2.6 sa podrškom za Gealan. Ovo je verzija koja podrava rad sa šablonima.