PROGRAMI ZA PODRŠKU U PROJEKTOVANJU I IZRADI AL I PVC STOLARIJE
Pravimo prozore zajedno

HOME
VESTI
LISTA PROIZVODA
LISTA PROJEKATA
PODRŽANI SISTEMI
LISTA KORISNIKA
LISTA PARTNERA
PODACI ZA KONTAKT
DOWNLOAD
DEMO PONUDA
DEMO RADNI NALOG
DEMO KONVERZIJA
DEMO FILMOVI
Detalji o proizvodu GenAl tVist !

Nazad na : LISTU PROIZVODA

 

 
GenAl tVist
Programski paket tVist namenjen je za podrsku u projektovanju i izradi strukturalnih i polustrukturalnih fasada od aluminijuma.

Demo filmovi:
Prikaz osnovnih mogucnosti
Primer jedne fasade sa kosim delovima
Primer jedne prostorne slozene fasade
Primer jedne slozene fasade

 

Osnovi ekran za opis fasade u
programskom paketu GenAl tVist
Cena:pozovite

 

Kratak opis programskog paketa GenAl tVist:

 

Prvi aspekt primene ovog programskog paketa svakako je brzo, potpuno i tacno davanje ponuda, uz detaljan crtez buduce fasade. Kako program ima ugradjene provere korektnosti nacrtane pozicije, ponudu moze davati i osoba koja ne poznaje primenjeni sistem aluminijuskih profila.

 

Drugi, podjednako vazan, aspekt odnosi na generisanje kompletne radionicke dokumentacije potrebne za izradu zeljene fasade.

 

Pomocu ovog programskog paketa moguce je automatsko iscrtavanje kotiranih sema svih delova fasade u zadanim dimenzijama i racunanje podataka za kalkulisanje, specificiranje materijala i izradu radionicke dokumentacije.

 

Zavisno od konkretnog sistema aluminijumskih profila za izradu fasada, vrsi se specijalizacija osnovne verzije tVist-a za zeljeni sistem. Mogucnost provere ispravnosti skicirane pozicije, tacan proracun svih potrebnih profila, guma, okova, spojnica i ostalog prateceg materijala, nacin pravljenja kalkulacije, broj i izgled izlaznih izvestaja samo su neki aspekti predhodno pomenutog prilagodjavanja.

 

Tipicno vreme specijalizacije tVista-a za neki novi sistem je 2 meseca.

 

Vesti:

30.09.2010. Moze se preuzeti nova verzija baze i programa za KBE sistem profila.

27.03.2010. Nova verzija GenAl-a za KBE

07.10.2009. Pocinje velika akcija Nova verzija GenAl-a i povoljni uslovi odrzavanja !!!!!

22.04.2009 35. MEDJUNARODNI SAJAM GRADJEVINARSTVA (UFI) - South East Europe Belgrade Building Expo


11.08.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Rehau, ETEM i Vujic.


30.07.2008. Instalacija GenAl Xal ver. 2.6 (rad sa šablonima) za Peštan.


29.07.2008. Prva instalacija GenAl Xal ver. 2.6 sa podrškom za Gealan. Ovo je verzija koja podrava rad sa šablonima.